Sogneeftermiddage 2018 - 2019

Tirsdag den 18. september kl. 13:00: Udflugt til Slesvig domkirke og kaffe og kage.

                                                               Husk Pas!

Tilmelding til Lis Matzen på tlf. 40893705 eller Vibeke von Oldenburg på mail vfvo@km.dk

Tirsdag den 9. oktober kl. 14:30 i Sottrup Sognegård:

          Lars Christian Jægershof: Når livet slår en kolbøtte.

Tirsdag den 6. november kl. 14:30 i Sottrup Sognegård:

          Inge og Carsten Munk spiller Niels W. Gade.

Tirsdag den 4. december kl. 14:30 i Sottrup Sognegård:

          Organist Christian Bruhn og sognepræst Vibeke von Oldenburg underholder

          med julesang og julesjov. Medbring en gave til pakkeleg.

Tirsdag den 8. januar kl. 14:30 i Sottrup Sognegård:

          Organist og korleder Helle Damkjær fortæller om børnesange.

Tirsdag den 5. februar kl. 14:30 i Sottrup Sognegård:

          "Hvorfor stresser man af med sit strikketøj? Om strikningens

           virkningshistorie", v. Vibeke von Oldenburg

Tirsdag den 5. marts kl. 14:30 i Sottrup Sognegård: Endnu ikke fastlagt.