Ved kirkens vestside står klokketårnet blev i 1655 forbedret fra grunden, fordi det var forfaldent og ikke kunne bære klokkerne. I 1864 blev atter til klokketårnet til et skelet, fordi preussiske soldater brugte tømmeret til brændsel.