Præstetavlen viser os navnene af de præster der har prædiket for menigheden i Nybøl.