Under loftet i midten af kirken hænger et kirkeskib.