Kirketjener

 

Sottrup menighedsråd kan tilbyde en stilling som kirketjener i Sottrup-Nybøl pastorat. Stillingen indebærer kirketjeneste i både Sottrup og Nybøl Kirker og er med ansættelse pr. 1. april 2018 eller snarest derefter.

 

Stillingen er på 12 timer pr. uge.

 

Som kirketjener vil du være den der møder kirkegænger og mennesker når de kommer i kirken ved såvel fejring af glædelige begivenheder som i triste situationer hvor sorgen tynger. I disse forskellige situationer skal du kunne møde dem med respekt og værdighed.

 

I arbejdet som kirketjener vil dine opgaver være:

  • Praktisk kirketjeneste i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger
  • Forberedelse af kirkelige handlinger og oprydning efter disse
  • Rengøring af kirkerne

 

Sottrup sogn har 1949 indbyggere med 6 ansatte i sognet. Sottrup sogn er kendetegnet ved en velfungerende landkirke med et godt arbejdsklima blandt de ansatte, præsten og menighedsrådet.

 

Vi forventer, at du:

  • Er god til at samarbejde med de øvrige ansatte ved kirkerne
  • Er fleksibel i forhold til arbejdstider
  • Har en positiv tilgang i møde med mennesker i både sorg og glæde

 

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Sønderborg Provsti i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder. Aktuelt er der samarbejdsaftale med Nybøl Sogns Menighedsråd

 

Ansættelse sker ved Sottrup Sogns Menighedsråd beliggende Kirkeagervej 1C, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg

 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

 

Årslønnen aftales indenfor intervallet 263.394,49 kr. – 339.641,13 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 263.395,55 kr. (nutidskroner).

 

Der er (ikke - i gråt felt) rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 24.856,02 kr. (nutidskroner).

 

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

 

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Grete Mandrup på telefonnummer 30 23 61 44/mail 9008@sogn.dk .

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Sottrup Menighedsråd, Kirkeagervej 1C, 6400 Sønderborg eller på mail til 9008@sogn.dk

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 18. marts 2018 kl. 12.00

 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 22. marts 2018.

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.