Kirkekontor

Sognepræst, Karen Møldrup Rasmussen og kordegn, Susanne Elefsen, er behjælpelig med papirarbejdet i forbindelse med dåb og bryllup, hvis der mangler en dåbsattest, man ønsker navneændring eller hvis andre papirer skal ordnes.

Kontakt derfor venligst:

Sognepræst: Karen Møldrup Rasmussen, tlf: 23 32 62 69, E-mail: kamoe@km.dk 

Kordegn: Susanne Elefsen, tlf.: 20 80 71 70, Træffes mandag – torsdag kl. 10-14.           E-mail: sel@km.dk 

Sognepræst

Sognepræst: Karen Møldrup Rasmussen, tlf.: 23 32 62 69, E-mail: kamoe@km.dk 

Graverkontor

Kirkens graver Anette Alnor træffes telefonisk mandag til torsdag 9.00 og 15.00, fredag 9.00- 12.00. Tlf.: 20 10 31 91, E-mail: nyboel.kirke@gmail.com 

Personale ved Nybøl Kirke

Graver Anette Alnor, tlf: 20 10 31 91, E-mail: nyboel.kirke@gmail.com 

Gravermedhjælper Ronnie Glansager-Schmidt, tlf.: 20 10 31 91.

Gravermedhjælper Paul Bladt

Kirketjener Karin Nevermann (har tjenester både i Sottrup og Nybøl), tlf.: 61 79 28 84, E-mail: kirketjenersottrup@gmail.com 

Organist Carsten Pedersen, tlf.: 26 82 50 71, E-mail: vindel@mail.dk 

Kirkesanger: Merete Torré Lauridsen, tlf.: 40 50 07 37 E-mail: meretetorrelauridsen@gmail.com 

Menighedsråd

Menighedsrådets E-mail: 9008@sogn.dk .  Nybøl har E-mail: 9007@sogn.dk 

Formand: Jens Sørensen, Lindevej 13, 6400 Sønderborg, tlf.: 29 66 68 14 / 74 46 64 26, E-mail: metajens@bbsyd.dk 

Næstformand Lis Matzen, Vester Snogbæk 31, 6400 Sønderborg, tlf.: 40 89 37 05, E-mail: matzen.lis@gmail.com 

Kirkeværge Hans Duus, Højlund 62, 6400 Sønderborg, tlf.: 21 64 71 98, E-mail:  ihduus@gmail.com 

Kasserer Mogens Knudsen, Højlund 120, 6400 Sønderborg, tlf.: 22 18 63 63, E-mail: mk@revisor-knudsen.dk 

Kontaktperson Grete Mandrup, Lindevej 5, 6400 Sønderborg, tlf.: 30 23 61 44, E-mail: gretemandrup@gmail.com 

Menigt medlem Henriette Bigum Kristiansen, Skolevej 22, 6400 Sønderborg, tlf.: 28 49 55 73. E-mail: henriette1975@outlook.com 

Regnskabsfører:
Ib Krogh Nielsen, Fjordvejen 76A, 6340 Kruså, tlf.: 21 75 88 91.E-mail: ib.kroghnielsen@gmail.com