Kirkekontor

Sognepræst, Karen Møldrup Rasmussen og kordegn, Susanne Elefsen, er behjælpelig med papirarbejdet i forbindelse med dåb og bryllup, hvis der mangler en dåbsattest, man ønsker navneændring eller hvis andre papirer skal ordnes.

Kontakt derfor venligst:

Sognepræst: Karen Møldrup Rasmussen, tlf: 23 32 62 69, E-mail: kamoe@km.dk 

Kordegn: Susanne Elefsen, tlf.: 20 80 71 70, Træffes mandag – torsdag kl. 10-14.           E-mail: sel@km.dk 

Sognepræst

Sognepræst: Karen Møldrup Rasmussen, tlf.: 23 32 62 69, E-mail: kamoe@km.dk 

Graverkontor

Kirkens graver Anette Alnor træffes telefonisk mandag til torsdag 9.00 og 15.00, fredag 9.00- 12.00. Tlf.: 20 10 31 91, E-mail: nyboel.kirke@gmail.com 

Personale ved Nybøl Kirke

Graver Anette Alnor, tlf: 20 10 31 91, E-mail: nyboel.kirke@gmail.com 

Gravermedhjælper Ronnie Glansager-Schmidt, tlf.: 20 10 31 91.

Gravermedhjælper Paul Bladt

Kirketjener Karin Nevermann (har tjenester både i Sottrup og Nybøl), tlf.: 61 79 28 84, E-mail: kirketjenersottrup@gmail.com 

Organist Carsten Pedersen, tlf.: 26 82 50 71, E-mail: vindel@mail.dk 

Kirkesanger: Merete Torré Lauridsen, tlf.: 40 50 07 37 E-mail: meretetorrelauridsen@gmail.com 

Menighedsråd

Menighedsrådets E-mail: 9007@sogn.dk

Formand: Anne Marie Otzen, Sandmarken 1, Nybøl, 6400 Sønderborg, tlf.: 23 80 48 24, E-mail:  otzan@jubii.dk

Næstformand: Kristian Hovmand Lang, Sandmarken 16, Nybøl, 6400 Sønderborg, tlf.: 40 27 83 13, E-mail: kristian_lang@mail.dk 

Kirkeværge: 

Kasserer: Solvejg Jessen, Galgebakken 2, Nybøl, 6400 Sønderborg, tlf.: 21 70 64 61, E-mail: solvejgjessen@gmail.com

Kontaktperson: Sognepræst Karen Møldrup Rasmussen, Præstevænget 16, Nybøl, tlf.: 23 32 62 69, E-mail: kamoe@km.dk ,

Menigt medlem: Hannelore Nissen-Berdiin, Sandmarken 22, Nybøl, tlf.: 61 30 74 46, E-mail: nissen-berdiin@stofanet.dk

Regnskabsfører: Ib Krogh Nielsen, Fjordvejen 76A, 6340 Kruså, tlf.: 21 75 88 91. E-mail: ib.kroghnielsen@gmail.com