Kalender for fremtidige datoer for Menighedsrådsmøderne

Kommende menighedsrådsmøder.

Menighedsrådsmøderne er som bekendt offentlige og finder, indtil der er valgt et nyt menighedsråd i Nybøl, sted i Sottrup Sognehus.

Møder i 2020 

  • 13. maj 2020
  • 3. juni 2020
  • 12. august 2020
  • 9. september 2020
  • 7. oktober 2020
  • 11. november 2020
  • december 2020 (konstituerende møde