<Dagsorden for MR-møde den 22.08.2018 kl.19:00 i Menighedshuset

 

Dagsorden for Nybøl Menighedsråd

MR-møde den 22. august 2018 kl 19.00

Mødested: Menighedshuset.

 

 

Mødepunkt                                                                Beslutning

Fremtidig organisering af kirkegården i Nybøl

Udkast til aftale er udsendt til jer alle den 15-8-2018

 

 

 

Sognets præstegård forfalder ganske langsomt. Hvad gør vi fremover???

 

 

Kirketjener Pia Kock Johannsen ansat.

Formanden har haft en samtale med hende vedr bjærgning af flag ved stormvejr og evt udarbejde af folder til udlevering til besøgende i kirken.

 

Mindetavler.

Henvendelse fra Sønderborg kommune vedrørende ophængning af tavlerne på graverkontorets østgavl.

 

 

Henvendelse fra beboere i Bispevænget, der er naboer til bækken, vedrørende tilgroet bæk.

Hvem skal sørge for det?

 

 

Grandækningskursus.

Det årlige kursus afholdes af Nybøl i år. På grund af større tilslutning 50-80 personer. Nybøl giver kaffe og rundstykker. Selve arrangementet afholdes af praktiske grunde i Sottrup.

 

Henvendelse fra Kirkenettet vedr udskiftning af pc i Præstegården.

 

 

Kursus vedr mobning den 5/9/2018

Lønkursus den 2/10/2018

 

 

Landemode den fredag 7/9/2018 kl. 15,30 i Haderslev.

Tilmelding senest den 28/8/2018 per menighedsråd.

 

Sidste referat underskrives.

 

Bordrunde

 

Lukket møde drøftelse af personsager

 

Ruth Hansen 20/8/2018