Folkekirkelig studiekreds Sønderborg                                             afholdes hver anden tirsdag i menighedshuset.

          Info og program:

Johs. Jørgensen - 74 46 70 82

 

 29.aug.:  Planlægning for 1.  halvår 2018

                   (for aftenen står: Birthe, Knud Erik, Inga og Finn)

 _____

12. aug.:  Fhv. missionær i Pakistan Lorenz Hedelund, Gjem

                Emne: Islam en trussel eller en forbundsfælle.

                   (for aftenen står: Lene, Birthe og Knud Erik)

_____

10. okt.:  Sangaften hos Karen og Johannes Jørgensen

                                      Bispevænget 38, Nybøl.

_____

24. okt.:  Sognepræst Marianne Østergård Petersen,

               Rinkenæs

               Emne: Luther aften.

                (for aftenen står: Birthe, Hans Jørgen og Vita.)

_____

14. nov.: Sognepræst Mette Carlsen, Blans

               Emne: Den kommende søndags tekst.

                 (for aftenen står: Birthe, Hans Jørgen og Magda.)

_____

1. dec.: Adventsfest hos Lene Junker Hansen i Broager

             Aftenen starter kl. 19:00

                 (for aftenen står: Lene og hjælpere efter behov.)                  

 
                                                ___________        
 
    Hvor intet andet er nævnt, afholdes møderne i menighedshuset,
                        Amtsvejen 40, Nybøl. KL. 19:30
 
                                  Kaffen koster 30 kr.