Kirketjener, graver, organist og kirkesanger

Graver/kirketjener
Rikke Sørensen
Tlf.: 23 63 86 01
mail:
nyboel.kirke@gmail.com

Organist
Carsten Pedersen
Tlf.: 74 44 06 72

mail: vindel@mail.dk 

 
Kirkesanger
Merete Torré Lauridsen
Tlf.: 40 50 07 37

mail: meretetorrelauridsen@gmail.com 


Kirkekontoret
"Præstegården"
Præstevænget 16, Nybøl
6400 Sønderborg
tlf.: 74 46 77 95

Kirkegårdskontoret
Sottrupvej 1, Nybøl
6400 Sønderborg
tlf.: 23 63 86 01

mail: nyboel.kirke@gmail.com