Kirketjener, graver, organist og kirkesanger

Graver
Der er ikke daglig personale på kirkegården i Nybøl.

Der henvises til graver Anette Alnor Andersen i Vester Sottrup
Tlf.: 20103191 / 23638601


mail:
nyboel.kirke@gmail.com

Organist
Carsten Pedersen
Tlf.: 26825071

mail: vindel@mail.dk 

 
Kirkesanger
Merete Torré Lauridsen
Tlf.: 40 50 07 37

mail: meretetorrelauridsen@gmail.com 

 

Kirketjener

Pia Koch Johannsen


Kirkegårdskontoret
Sottrupvej 1, Nybøl
6400 Sønderborg
tlf.: 23 63 86 01

mail: nyboel.kirke@gmail.com