Kære borgere i Nybøl.

Det har sikkert undret nogle af jer, at vor nye sognepræst Vibeke von Oldenburg har afholdt gudstjenester i Nybøl kirke, uden at der har været officiel indsættelse.

Vibeke von Oldenburg har været sygemeldt i længere tid og er startet "blødt" op i embedet.

Uheldigvis er provst Anne Margrethe Hvas blevet syg. Derfor er indsættelsen udskudt til efter sommerferien.

I forbindelse med indsættelsen vil der blive afholdt en reception i menighedshuset, hvor vi siger velkommen til vor nye præst og delvis farvel til Mette Carlsen, der stadig vil afholde gudstjeneste i Nybøl kirke en gang om måneden.

 

Med venlig hilsen

Ruth Hansen

Menighedsrådsformand