Livets begivenheder

Dåb og Navngivning

Står I i den glædelige situation at I skal holde barnedåb, så kontakt venligst kordegn Susanne Elsefsen, som vil hjælpe jer videre med både dato og det praktiske omkring dåben. 

Her i Sønderjylland navngives barnet via kommunen før dåben. Forældrene navngiver barnet via borger.dk/navngivning; følg evt. dette link: Navngivning

Efter aftale med kordegnen fastsættes dåbsdatoen,og der aftales et møde, hvor præsten og forældrene afholder en dåbssamtale. Til denne samtale medbringer forældrene barnets fødsels- navneattest samt navne og adresser på 2-5 faddere.

Liste over godkendte navne og yderligere vejledning: https://www.personregistrering.dk/Konfirmation

Konfirmationen er en stor dag i både konfirmandens og forældres liv.

Konfirmanden siger ja til at bekræfte sin dåb ved en festlig gudstjeneste i kirken.

Forud for konfirmationen er gået et år med undervisning af kirkens præst og sognemedhjælper. 

Hvis du har spørgsmål om konfirmationen eller forberedelsen, er du velkommen til at kontakte sognepræsten

Konfirmationer finder normalt sted den 2. søndag i maj, men sådan ser datoerne for de fremtidige konfirmationer ud:

2020: 

   06/06 2020     Sottrup Kirke, kl. 11

   07/06 2020     Nybøl Kirke, kl. 9,30

   07/06 2020     Sottrup Kirke, kl. 11 


 

Bryllup

Henvendelse skal ske til sognepræsten. Ved en samtale forud for vielsen gennemgås det, der sker i kirken, herunder vielsesritualet. Ved denne samtale aftales også de salmer, der skal synges ved vielsen. Den danske Salmebog benyttes i kirken. Man må gerne selv foreslå tre-fire salmer.  


Forslag til salmevalg:
http://www.dendanskesalmebogonline.dk/salmertil/3

Parret bør i god tid før brylluppet henvende sig på borgmesterkontoret i kommunen, hvor en af parterne bor, for at få udstedt en prøvelsesattest. Denne attest er dokumentation for, at parterne opfylder ægteskabslovens betingelser for at indgå ægteskab. Præsten må ikke foretage vielse i kirken, hvis ikke en sådan prøvelsesattest foreligger. Attesten er kun gyldig i fire måneder. Henvendelse til kommunen bør derfor ikke ske før tidligst fire måneder før vielsen.

Hvis en af parterne ønsker navneændring i forbindelse med vielsen, skal man søge om det i god tid - se nærmere på  https://www.personregistrering.dk


 

Begravelse / bisættelse

Dødsfald anmeldes inden to dage til begravelsesmyndigheden, som er sognepræsten i bopælssognet. Afdødes dåbsattest og evt. vielsesattest skal vedlægges dødsanmeldelsen. 


Hvis afdøde var medlem af folkekirken, og der ønskes en kirkelig begravelse / bisættelse, træffes aftale med præsten så tidligt som muligt. Ved en samtale med præsten gennemgås det, der skal ske i kirken, og der vælges salmer (Den danske Salmebog benyttes).

Forslag til salmevalg findes på:
http://www.dendanskesalmebogonline.dk/salmertil/9

Normalt må man regne med, at begravelsen / bisættelsen tidligst kan finde sted tre dage efter, at anmeldelse er sket / aftale er truffet med præsten.