Kirkelige handlinger

DåbBarnedåb

Ønsker du/I at få dit/jeres barn døbt, skal man henvende sig til sognepræsten. I en samtale forud for dåben gennemgås det, der sker i kirken, herunder selve dåbsritualet.
Dåbssamtalen finder sted i præstegården eller i hjemmet.

Under samtalen skal præsten notere navn og adresse på mindst 3 faddere. Faddere skal derfor være spurgt i forvejen. Til samtalen medbringes en kopi af fødsels- og navneattest.

Hvad skal barnet hedde? 
Hvis barnet er født i Sønderjylland, navngives det forud for dåben ved anmeldelse til folkeregisteret i bopælskommunen.
Hvis barnet er født uden for Sønderjylland, kan det navngives i forbindelse med dåben.

Liste over godkendte navne og yderligere vejledning: https://www.personregistrering.dk/Konfirmation

Hvis du har spørgsmål om konfirmationen eller forberedelsen, er du velkommen til at kontakte sognepræsten

Konfirmation findes sted 2. søndag i maj.Vielse

Henvendelse skal ske til sognepræsten. Ved en samtale forud for vielsen gennemgås det, der sker i kirken, herunder vielsesritualet. Ved denne samtale aftales også de salmer, der skal synges ved vielsen. Den danske Salmebog benyttes i kirken. Man må gerne selv foreslå tre-fire salmer. 

Forslag til salmevalg:
http://www.dendanskesalmebogonline.dk/salmertil/3

Parret bør i god tid før brylluppet henvende sig på borgmesterkontoret i kommunen, hvor en af parterne bor, for at få udstedt en prøvelsesattest. Denne attest er dokumentation for, at parterne opfylder ægteskabslovens betingelser for at indgå ægteskab. Præsten må ikke foretage vielse i kirken, hvis ikke en sådan prøvelsesattest foreligger. Attesten er kun gyldig i fire måneder. Henvendelse til kommunen bør derfor ikke ske før tidligst fire måneder før vielsen.

Navneændring

Navneændring i forbindelse med vielsen. Hvis en af parterne ønsker navneændring i forbindelse med vielsen, skal man søge om det i god tid - se nærmere på  https://www.personregistrering.dk

Begravelse / bisættelse

Dødsfald anmeldes inden to dage til begravelsesmyndigheden, som er sognepræsten i bopælssognet. Afdødes dåbsattest og evt. vielsesattest skal vedlægges dødsanmeldelsen.

Hvis afdøde var medlem af folkekirken, og der ønskes en kirkelig begravelse / bisættelse, træffes aftale med præsten så tidligt som muligt.
Ved en samtale med præsten gennemgås det, der skal ske i kirken, og der vælges salmer (Den danske Salmebog benyttes).


Forslag til salmevalg findes på:
http://www.dendanskesalmebogonline.dk/salmertil/9

Normalt må man regne med, at begravelsen / bisættelsen tidligst kan finde sted tre dage efter, at anmeldelse er sket / aftale er truffet med præsten.