Formanden informerer.

Nyt fra menighedsrådet.

Jeg vil gerne give borgerne i Nybøl lidt information om de sager, som menighedsrådet beskæftiger sig med.

Vedrørende præsteboligen.

Præsteboligen står tom. Kirkeministeriet har besluttet , at sognepræst Vibeke Fosgerau von Oldenburg  på grund af sygdom  er  fritaget for bopælspligt i  Nybøl sogns præstegård  i sin  embedsperiode. Bopælspligtfritagelsen gælder alene den nuværende sognepræst.  Eventuelle fremtidige præster vil ikke være fritaget for bopælspligten og skal derfor have bolig i præstegården.  Menighedsrådet har endnu ikke taget stilling til den fremtidige anvendelse af præsteboligen.

Nyt kapel og ombygning af ”gammelt kapel” og redskabsrum.

Den 30. juni 2017 aflagde fredningsnævnet besøg for at bese den foreslåede placering af det nye kapel på vor kirkegård.

Resultatet var nedslående. Placeringen blev i henhold til Exner-fredningen forkastet. Fredningsnævnet vil indsende en rapport til kirkeministeriet. Vi håber, at vi med tiden får en kopi tilsendt. Med denne afgørelse kan vor arkitekt starte sagen om et nyt kapel på ny.

Planerne om ombygning af det nuværende kapel og redskabsrum blev ikke berørt. Hvornår ombygningen heraf igangsættes er endnu ikke besluttet.

Med venlig hilsen

Ruth Hansen

menighedsrådsformand