Seneste nyt

24-December-2020

Gudstjenester juleaftensdag

I år bliver julen ikke, som den plejer. Der vil være mulighed for kirkevandring på kirkegården, i Nybøl kl. 11 -13 og i Sottrup i tidsrummet kl. 14.00 - 16.00, hvor man vil have mulighed for at få en pose med jul med hjem.

Vi holder fire små andagter - 2 i hver kirke:

Nybøl Kirke kl. 11 og kl. 12 hvor der er plads til 30 personer,

Sottrup Kirke kl. 14 og kl. 15 hvor der vil være plads til 50 personer.

Vi har tidligere meldt ud med flere andagter, men for at overholde de nye restriktionerne ser vi os nødsaget til kun at afholde to. Vi håber på forståelse for dette?! Jeg håber og vil glæde mig til, at vi forhåbentligt vender tilbage til mere normale tilstande næste år.

Den 24. dec. vil jeg lægge en lille videohilsen op på Facebook med ønsket om en glædelig jul!

Bedste hilsner

Sognepræst Karen Møldrup Rasmussen

06-December-2020

Sottrup Kirke - Julekoncert med Michael Vogensen

Kom i julestemning og deltag i årets julekoncert med Michael Vogensen

Det sker søndag den 6. december 2020 kl. 16:00 i Sottrup Kirke.

Vi åbner dørene for publikum kl. 15.15. Der er håndsprit ved indgangsdøren og husk mundbind når du går ind og ud af kirken.

Arrangementet er udsolgt og dermed intet dørsalg.

06-Oktober-2020

Ekstraordinær valgforsamling 2020

Efter afholdelse af valgforsamlingen den 6. oktober 2020 er følgende valgt til menighedsrådet:

Anne Marie Otzen
Hannelore Nissen-Berdiin
Kristian Hovmand Lang
Solvejg Jessen

Menighedsrådet skal bestå af 6 medlemmer og man afventer derfor biskoppens stillingtagen til valgresultatet.

01-Oktober-2020

Nybøl Kirke – Menighedsrådsvalg

På valgforsamlingen, den 16. september 2020, blev Anne Marie Otzen, som eneste kandidat, opstillet og valgt til Menighedsrådet.

Menighedsrådet skal bestå af 6 medlemmer og er således ikke fuldtalligt. Der afholdes derfor ekstraordinær valgforsamling til Nybøl Menighedsråd den 6. oktober 2020, kl. 19 i Menighedshuset, Amtsvejen 40 i Nybøl.

For at sikre lokal indflydelse omkring Nybøl Kirke, opfordrer vi interesserede til at deltage og stille op på den ekstraordinære valgforsamling med henblik på at blive medlem af menighedsrådet.

På gensyn den 6. oktober 2020

Valgbestyrelsen

16-September-2020

Menighedsrådsvalg 2020

På valgforsamlingen den 16. september 2020 blev følgende valgt til menighedsrådet:

Anne Marie Otzen

Menighedsrådet skal bestå af 6 medlemmer og menighedsrådet er derfor ikke fuldtalligt. Der indkaldes derfor til en ekstraordinær valgforsamling den 6. oktober 2020 kl. 19 i menighedshuset.

Der er efter afholdelsen af menighedsrådsvalget mulighed for at indgive en kandidatliste som vil udløse et afstemningsvalg. Kandidatlisten skal være indgivet senest 4 uger efter valgforsamlingen dvs. senest den 14. oktober 2020, kl. 23.59.

Der skal vælges 6 medlemmer til menighedsrådet og kandidatlisten skal være underskrevet af 6 stillere. Menighedsrådsmedlemmernes funktionsperiode er 4 år og begynder den 29. november 2020. Kandidatlisten kan afleveres hos menighedsrådets valgbestyrelse som består af:

Jens Falck Sørensen, Lindevej 13, Vester Sottrup
Hans Hansen Duus, Højlund 62, Vester Sottrup
Mogens Knudsen, Højlund 120, Vester Sottrup

Kandidatlisten, som skal være udarbejdet på en af kirkeministeriet godkendt formular, kan rekvireres hos et medlem af valgbestyrelsen eller på www.km.dk

04-September-2020

Aflysning af Pastagudstjeneste den 10/9 2020 kl. 17

Som følge af enkeltstående corona tilfælde i Sognet har vi valgt af at udskyde pastagudstjenesten til et senere tidspunkt.

19-August-2020

Arrangementer

Sogneudflugt tirsdag den 8. september:
Årets sogneudflugt går i år til Ballum kirke og Danmarks smukkeste bondegård Klægager. Værtsparret Christian og Ruth Lorentzen vil tage os med ud på ’spor i marsken’, og vi vil få smagsprøver på det sønderjyske kaffebord.
Opsamling fra Nybøl Kirke kl. 12:15 og fra Sottrup Kirke kl. 12:30 Vi er hjemme igen sidst på eftermiddagen (kl.17.30/18.00).
Det koster 50 kr. at komme med på denne skønne tur i hyggeligt selskab.
Tilmelding skal gå til Lis Matzen, matzen.lis@gmail.com eller sognepræst Karen Møldrup Rasmussen, kamoe@km.dk senest den 29. august.
Vi udleverer mundbind i bussen og overholder ellers alle de covid-19 restriktioner, der må gælde.

Sensommer gudstjeneste i præstegårdshaven:
Søndag den 30. august kl. 11.00 (bemærk nyt gudstjenestetidspunkt i forhold til tidligere udmeldt) fejrer vi familiegudstjeneste i præstens have. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært med lidt til mave og gane. Det sker på Præstevænget 16 i Nybøl.

Vi har brug for din hjælpe!! - menighedsrådsvalg 2020.
Er du god til at få ideer? Kan du noget med drama og kreativitet? Kan du noget med it og branding? Er du god til økonomi og bygninger? Er du interesseret i dit lokalmiljø, og kunne du tænke dig at gøre en forskel, så er det dig, vi har brug for? Vi vil gerne høre dine bud på, hvordan kirken og kristendommen kan spille en rolle i dit liv. Så kom og vær’ med til at gøre en forskel.
Der er i år valg til menighedsrådet, så kom og ta’ del deri.
Det sker tirsdag den 15. sept. kl. 19.00 i Sottrup sognehus & onsdag den 16. sept. kl. 19.00 i Nybøl Menighedshus.

Babysalmesang:
Nybøl Kirke med Anemette Bennike Thomas ved klaveret inviterer de mindste sognebørn og deres forældre til babysalmesang og rytmik. Det foregår i Nybøl Kirke tirsdag fra kl. 10.00 – 11.00, og den nye sæson begynder den 18. august. Det er gratis at deltage, men Anemette Thomas vil meget gerne have tilmelding på tlf. 60 40 11 26.

Pastagudstjeneste i Sottrup Kirke.
Kirken inviterer til hyggelige og familievenlige gudstjenester i børnehøjde. Vi begynder i kirken kl. 17.00 med en gudstjeneste på børnenes præmisser, efter gudstjenesten går vi i sognehuset, hvor der serveres aftensmad. Vi slutter aftenen med en lille godnathistorie.
Vi håber på at se mange børn og barnlige sjæle. Det er gratis at deltage, men af hensyn til mad og indkøb, vil vi gerne have tilmelding. Så skriv til Karen på kamoe@km.dk, at I gerne deltager.
Det sker torsdag den 10. september kl. 17.00 & tirsdag den 3. november kl. 17.00.

Sogneeftermiddage i Sottrup Sognehus:
Tirsdag den 6. oktober kl. 14.30: Tvunget i russisk fangenskab. Alex Thomsen fortæller om sin far læge Alexander Thomasen, som efter 2. verdenskrigs afslutning blev tvunget i russisk fangenskab i fængsler og fangelejre i Sibirien fra 1945 – 1955.
Tirsdag den 17. november kl. 14.30: Kom og syng med biskop Marianne Christiansen.
Tirsdag den 8. december kl. 14.30: Juleoptakt ved kirkens organist Christian Bruun og sognepræst Karen Møldrup Rasmussen.

Folkekirkelig Studiekreds inviterer til møder i menighedshuset på Amtsvejen 40.
Den 17. september kl. 19.30 fortæller korshærsleder Vivi R. Terp, Sønderborg om sit arbejde som korshærsleder.
Den 8. oktober kl. 19.30 fortæller pastor Frederik Birkler om kirkeåret – yderside og inderside.
Den 29. oktober kl. 19.30 fortæller Birthe Hørlyck om Sydafrika.
Den 5. november kl. 19.30 fortæller sognepræst Karen Møldrup Rasmussen om sit præsteliv udspændt mellem bøger, strikketøj og løbesko.

Aflyst --- Musik og koncerter i kirkerne: --- Aflyst
Vokalbanden gæster Nybøl Kirke torsdag den 19. november kl. 19.00
Sønderborg Gospel Choir holder koncert i Sottrup Kirke søndag den 25. oktober kl. 14.00.

Alle gudstjenester og arrangementer bliver selvfølgelig afviklet med de Covid-19 retningslinjer, der er gældende på det givne tidspunkt.
Hold øje med kirkernes hjemmesider for mere information:
www.sottrup-kirke.dk & www.nyboel-kirke.dk

17-August-2020

Menighedsrådsvalg den 16/9 2020 kl. 19 i Nybøl menighedshus

Den 16. september 2020 kl. 19 er der valg til menighedsrådet i Nybøl Menighedshus, og dermed skydes et nyt valgår i gang. Til menighedsrådsvalget vælges nyt menighedsråd til en periode på fire år. I 2020 skal menighedsrådene, som noget nyt, vælges på en valgforsamling hvor kandidater opstilles og vælges. Forud for valgforsamlingen har menighedsrådet afholdt et orienteringsmøde. Møderne er offentlige og alle er velkomne. Sæt allerede nu kryds i kalenderen, så du kan være med til at sætte dit præg på Danmarks mest lokale demokrati – menighedsrådet.

Ved at møde op til valgforsamling 16. september 2020, er du med til at vælge retningen for kirkens arbejde i dit sogn. Det er du, ved enten selv stille op som kandidat eller ved at være med til at vælge, hvem der skal sidde i menighedsrådet blandt de opstillede kandidater. På valgforsamlingen præsenteres kandidaterne og efterfølgende er der mulighed for debat. Valget af menighedsrådene foregår ved skriftlig afstemning mellem kandidaterne og resultatet heraf afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.

Det valgte menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent den 29. november 2020

Ved at møde op til valgmødet, er det altså muligt at sætte dit præg på hvad kirken skal de næste fire år. Hvad enten du ønsker flere aktiviteter for børn og unge, familier eller ældre, tiltag for flygtninge, drop-in dåb, koncerter eller noget helt andet.

Du kan læse mere om menighedsrådsvalget på kirkeministeriets hjemmeside. www.km.dk/folkekirken/valg/menighedsraadsvalg-2020

Sottrup menighedsråd, som i en periode har erstattet Nybøl menighedsråd, håber på et godt og velbesøgt valgmøde.

Dagsordenen til valgforsamlingen vil være således:

1. Velkomst ved formanden for valgbestyrelsen.

2. Valg af dirigent.

3. Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde.

4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet.

5. Kandidaternes egen præsentation.

6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.

7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen.

8. Skriftlig og hemmelig afstemning.

9. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen.

10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure.

11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om mulighed for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste.

12. Eventuelt.

29-Juli-2020

Præstegården i Nybøl er igen sognets præstebolig

Sognepræst Karen Møldrup Rasmussen flytter pr. 1/8 2020 til præstegården på Præstevænget 16 i Nybøl. Karen har således ikke længere bolig i Vester Sottrup.

18-Juni-2020

Konfirmation 2021.

Så er det tid til konfirmandindskrivning til undervisningsforløbet 2020 – 2021 i Nybøl Kirke og Sottrup Kirke for de konfirmander, som bor i de to sogne.

Konfirmationsdatoer:

St. Bededag den 30. april i Sottrup Kirke kl. 10.00.

Søndag den 9. maj i Nybøl Kirke kl.?? (Alt efter hvor mange konfirmander, der skal konfirmeres, kan det være, at der bliver to tidspunkter for konfirmation i Nybøl denne dag. Så snart alle tilmeldinger er i hus kommer der tidspunkt).

Selve konfirmandundervisningen bliver tirsdag eftermiddag fra kl. 13.15 i Sottrup Kirke og sognehus. En plan for undervisningen bliver tilsendt efter sommerferien.

For at tilmelde sig skal man følge nedenstående link, og dette skal meget gerne ske inden den 1. august.

http://personregistrering.cpr.dk/personregistrering/konfirmation

Såfremt der er spørgsmål, er man velkommen til at tage kontakt til mig.
Jeg glæder mig til at lære jer alle at kende. I ønskes en god sommer.

Kærlig hilsen
Sognepræst Karen Møldrup Rasmussen

11-Juni-2020

Se præsentationen fra orienteringsmødet den 10/6 2020

Åben præsentationen ved at klikke på linket Download fil for oven.

19-Maj-2020

Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg i Nybøl Menighedshus

Onsdag 10. juni 2020 kl. 19:00. Mødet foregår i Nybøl menighedshus.

Formålet med orienteringsmødet er, at sikre åbenhed og skabe interesse om den lokale kirke og menighedsrådsvalget, hvilket gøres gennem drøftelser og ideer og ønsker til det kirkelige liv og menighedsrådets prioriteringer.

Der vil blive givet en generel information om menighedsrådsvalgets afholdelse ligesom der igennem mødet vil blive forsøgt at skabe overblik over hvem, der er interesseret i at stille op.

Samtidig med orienteringsmødet vil der blive afholdt det årlige menighedsmøde med gennemgang at menighedsrådets arbejde i det seneste år, ligesom kirkens årsrapport vil blive fremlagt.

Mødet er offentligt og alle interesserede har adgang til at deltage i mødet

15-Maj-2020

Lad pinsesolen danse.

Pinsen nærmer sig med hastige skridt, og vi vil fejre pinsesolens dans med fest, sang og flag, og efter gudstjenesterne vil der være kransenedlæggelse. Pinsegudstjenesterne er søndag den 31. maj kl. 9.00 i Nybøl Kirke og kl. 10.30 i Sottrup Kirke, og 2. Pinsedag i Nybøl Kirke kl. 10.30.

I Sottrup Kirke vil den røde messehagel komme i brug, og vi vil nyde, at der er kommet nyt lydanlæg i kirken.

15-Maj-2020

Kom til gudstjeneste – kirken er åben igen!!

Hvor er det skønt at kunne skrive og forkynde, at vi nu langt om længe må mødes igen i det kirkelige fællesskab. Fra mandag den 18. maj er kirkerne igen åbne, dog er der her i begyndelsen nogle restriktioner på antallet af deltagere til de forskellige gudstjenester og aktiviteter, men jeg tænker, at vi tager det i stiv arm, og tager de udfordringer der måtte komme hen ad vejen. Lad os nu bare glædes os over, at vi igen må mødes, synge, bede og være sammen. Det bliver så skønt langt om længe at få lov til at mødes og fejre gudstjeneste sammen.
Det betyder, at det nu igen er muligt at komme til gudstjeneste i den lokale kirke og ikke ’blot’ hjemme hos sig selv.

Så Kr. Himmelfartsdag torsdag den 21. maj slår Nybøl kirke igen dørene op, hvor vi fejrer gudstjeneste kl. 10.30.

Søndag den 24. maj er der igen gudstjeneste i Nybøl Kirke kl. 9.00, og kl. 10.30 slår Sottrup Kirke dørene op for gudstjenestefejring.

13-Maj-2020

Konfirmation 2020

Konfirmationerne i Sottrup og Nybøl er flyttet til den 12. og 13. september 2020.

16-April-2020

April og forår

Så skriver vi april måned, og foråret er begyndt at vise sig fra sin flotte side. Jeg har nu været præst hos jer i 3 måneder, og jeg må sige, at det har været 3 interessante måneder med sine udfordringer. I skrivende stund er landet grundet coronavirus lukket ned, og det betyder også, at de vante gudstjenester og møder i kirkelig regi er sat på standby. Det, synes jeg, er svært, da Jeg gerne ville være derude og møde jer, og jeg er umådelig ked af situationen.

Dertil valgte Nybøl menighedsråd i slutningen af januar at træde tilbage, og det bragte også den lokale kirkelige situation ud af balance. Kirkeministeriet har pr. 25. marts 2020 besluttet, at det er Sottrup menighedsråd, som varetager Nybøl menighedsråds forpligtigelserfrem til menighedsrådsvalget i september i år.

Som sognepræst har jeg derfor en bøn til jer og et håb om, at der i skønne Nybøl er nogle mennesker, som har lyst og mod på at tage handsken op og skabe en god kirke og et godt kirkeliv i byen. Jeg kan se, at I bruger kirken bl.a. til barnedåb, vielser og babysalmesang, og jeg drømmer om, at vi får skabt en frodig og levende gudstjeneste - og kirkeliv i og omkring kirken, men jeg har brug for jeres hjælp til at føre planer og ideer ud i livet. Jeg vil jer rigtig gerne, og mener, at kirken og forkyndelsen har meget at byde ind med for de ældre, børnene, dem midt i livet og også i et moderne familieliv.

I denne tid hvor vi ikke kan mødes, og hvor vi ej heller kan fejre gudstjeneste, hvilket bliver mærkeligt i påsken. Har jeg valgt at gå andre veje. Konfirmanderne har fået undervisning på mail, og jeg modtager dagligt billeder af deres besvarelser, det er så skønt, at vi på den måde stadig er sammen. Jeg har også valgt, at jeg er tilstede på nettet, hvor jeg på Sottrupkirkes Facebook side lægger andagter, videoer og en lille påskequiz op, som I er meget velkomne til at deltage i. Jeg har også nogle ideer til, hvordan påsken kan få liv på nettet.

Og hvem er så denne sognepræst, som er kommet til jer?
Jeg hedder Karen Møldrup Rasmussen og har i 11 år været præst ved Engholmkirken iAllerød. Nu er jeg med familien vendt tilbage til det jyske, og jeg glæder mig til at lære jer bedre at kende. Pt. bor vi i en midlertidig præstebolig i Sottrup. men planen er, at vi flytter til præsteboligen i Nybøl, og vi glæder os alle til at blive en del af Nybøl. Indtil da, vil l se mig på cykel eller i løbesko komme ind over sognegrænserne.

Jeg nyder at være sognepræst, og glæder mig til at lære jer bedre at kende. Jeg holder meget af at fejre gudstjeneste, undervise konfirmander og børn, og jeg oplever det som en gave at blive lukket ind i jeres liv, når vi mødes til samtaler bl.a. i forbindelse med de kirkelige handlinger. Jeg håber på, at jeg kan være en god og synlig sognepræst for jer.

Når ikke jeg passer mine embedsmæssige arbejdsopgaver, så nyder jeg at være sammen med min familie. Jeg kan godt lide at løbe, tage på vandreture, være kreativ med strikkepinde eller symaskine, også nyder jeg at have snuden gemt i en bog. Jeg håber på, at nogle af disse interesser også kan komme på spil i forbindelse med mit præstearbejde. Det kunne være, vi skulle lave en strikkegudstjeneste, lave en gudstjeneste uden for kirkens rum, hvor
vi bl.a, bevæger os, måske skal vi begynde en læsekreds og få besøg af en forfatter eller to? - Ja, mulighederne er mange! Jeg glæder mig til rigtigt at komme i gang, - og håber på, at vi snart kan mødes.

Da landet pt. er lukket ned, har det også betydning for de kirkelige aktiviteter. Konfirmationerne er blevet flyttet til juni måned, og de nye datoer er følgende:

Konfirmationen 8. maj i Sottrup Kirke flyttes til lørdag den 6. juni kl. 11.00.

Konfirmationen 10. maj i Nybøl Kirke flyttes til søndag den 7. juni kl. 9.30.

Konfirmationen 10.maj i Sottrup Kirke flyttes til søndag den 7. juni kl. 11.00.

Så håber vi på, at det kommer til at holde, men som I alle ved, så er der intet, der er sikkert i denne tid.

Indtil videre er der ikke gudstjenester i kirkerne, men følg gerne med på Sottrup Kirkes Facebook side, hvor der er forskellig information og andagter. Informationer om Nybøl Kirke vil også være at finde på www.sottrup-kirke.dk. da det vil være den hjemmeside, vi benytter pt.

Husk at jeg altid kan kontaktes på telefon 23 32 62 69, og jeg vil meget gerne samtale med jer, om end det ikke for nuværende er muligt at gøre det i samme rum.

Pasgodt på jer selv og hinanden. Vi ses på den anden side.

Glædelig påske!

Sognepræst Karen Møldrup Rasmussen

05-April-2020

Påske i Kirken

Påsken er lige rundt om hjørnet, og jeg havde glædet mig til at skulle fejre den sammen med jer i Sottrup Kirke og i Nybøl Kirke, men sådan bliver det så ikke i år. Nedenfor kommer der en oversigt over påskefejringen i radio og tv, således at vi kan opleve at være en del af et stort fællesskab, selvom vi må sidde hjemme hos os selv og ikke kan mødes.
Jeg glæder mig til, at vi igen kan mødes i og omkring kirken.
I ønskes alle en glædelig påske!!

Oversigt over påskefejring i radio og tv:
Palmesøndag 5. april.
P1 DR kl. 10.00: Københavns Domkirke ved Steffen Ringgaard Andersen
DR2 kl. 14.00: Sankt Pauls Kirke ved Kathrine Lilleør
Skærtorsdag: 9. april
P1 DR kl. 10.00: Københavns Domkirke ved Stine Munch
TV2Syd: Kl. 14: NN
TV2Syd: Kl.16: Hansted-Egebjerg Kirke, Horsens ved Søren Jensen
Langfredag: 10. april
P1 DR kl. 10.00: Københavns Domkirke ved Eva-Maria Schwarz
DR2 kl. 14.00: Sankt Pauls Kirke ved Kathrine Lilleør
TV2Syd: Kl. 14.00: NN
TV2Syd: Kl. 16.00: Gl. Haderslev Kirke ved Jakob Damm Knudsen,
Påskedag: 12. april
P1 DR kl. 10.00: Københavns Domkirke ved biskop Peter Skov-Jakobsen
DR 1 kl. 10.00: Viborg Domkirke ved biskop Henrik Stubkjær
TV2Syd: Kl. 14.00: Ribe Domkirke ved Biskop Elof Westergaard
TV2Syd: Kl. 16:00: Sct. Jacobi Kirke i Varde ved Morten Thaysen
2. påskedag: 13. april
P1 DR kl. 10.00: Københavns Domkirke ved Anders Gadegaard
TV2Syd: Kl. 14.00: Mølholm Kirke, Vejle ved Erik Steen Nielsen,
TV2Syd: Kl. 16:00:Gl. Haderslev Kirke, Haderslev ved Erik Holmegaard

Karen Møldrup Rasmussen

25-Marts-2020

Nybøl Menighedsråds forpligtelser varetages nu af Sottrup Menighedsråd

Sottrup Menighedsråd har fået Kirkeministeriets godkendelse til at varetage administrationen af Nybøl sogns forpligtigelser efter at samtlige menighedsrådsmedlemmer i Nybøl menighedsråd er trådt tilbage.

Sottrup Menighedsråd varetager således fra 25. marts 2020 administrationen af Nybøl sogn.

23-Marts-2020

Kirken i en krisetid - info om konfirmationer m.m.

Kære alle.

Det er en meget speciel tid, vi alle står i, og for kirken er den også meget anderledes. Gudstjenesterne er aflyst til og med den 13. april 2020. Kirkelige handlinger afvikles kun i meget begrænset omfang med strenge restriktioner om, hvor mange der må deltage, og som det blev klart i går den 17. marts og i dag, så kan tingene ændre sig fra dag til dag.

Angående konfirmationerne den 8. maj og den 10. maj, så er der i dag udsendt besked om, at alle konfirmationer udskydes til efter pinse.

De nye konfirmations datoer bliver således:

Den 6. juni kl. 11.00 i Sottrup

Den 7. juni kl. 9.30 i Nybøl

Den 7. juni kl. 11.00 i Sottrup

De ændrede datoer er mailet til de involverede parter. Jeg ved, det er en ulykkelig situation for mange, men for nuværende er der ikke andet at gøre.

Her og nu vil jeg gerne opfordre alle til at tage vare på sig selv og hinanden.

Jeg regner med, at jeg på kirkens facebook-side kan lægge lidt forskelligt op, så vi kan mødes uden at mødes, og give et par links til, hvor man kan finde andagter og gudstjenester.

Jeg står stadig til rådighed for en samtale, så har man behov for det, så ring gerne på 23 32 62 69.

De bedste hilsner i en svær tid.

Karen Møldrup Rasmussen

Sognepræst i Nybøl og Sottrup Kirker

18-Marts-2020

Vedligeholdelse af kirkegården

Som følge af coronatiltag blev alle kirkens medarbejdere sendt hjem d. 13 marts. Regeringen ændrede den 23. marts 2020 retningslinjerne for offentligt ansatte hvis opgaver foregår udendørs og ikke indebærer nævneværdig menneskelig kontakt.

Det betyder, at de af folkekirkens ansatte, som arbejder udendørs, kan arbejde normalt, under forudsætning af at opgaverne løses uden nævneværdig menneskelig kontakt og at sundhedsmyndighederne øvrige retningslinjer følges.

Betyder at arbejdet på kirkegårdene med at fjerne gran og plante forårsblomster er i gang igen, men vi beder om forståelse for at serviceniveauet i år ikke er som det plejer at være.

For besøgende på kirkegårdene

· Hold afstand til andre og kontakt ikke kirkegårdens ansatte

· Overhold de Sundhedsstyrelsens råd og vejledninger

TAK FORDI I VISER HENSYN

12-Marts-2020

Folkekirkens Coronatiltag

Regeringen har besluttet, at alle offentlige institutioners indendørs aktiviteter indstilles med øjeblikkelig virkning. Som følge heraf er alle gudstjenester derfor aflyst, indtil videre i de kommende 3 uger (arrangementer til og med den 13/4 2020). Det samme gælder menighedsråds aktiviteter i sognegårde og lignende offentlige arrangementer, hvor menighedsrådet er vært. Konfirmandforberedelsen aflyses i de næste to uger, da skolerne er lukket. Børnekoret er aflyst.

Alle kirkens medarbejdere er sendt hjem frem til og med den 24. marts 2020.

Grundet den aktuelle corona situation, er status på kirkegården, at grandækning ikke er fjernet i Sottrup, forårsblomster er ikke plantet og kan ikke forventes plantet til påske.

Der er mulighed for forkyndelse af evangelium, håb og trøst til landets borgere i en krisetid. Alle folkekirkens sognepræster, sygehuspræster og andre præster vil fortsat være tilgængelige for mennesker, der har brug for det. Vi har desuden tilknyttet ekstra præster til Sjælesorg på nettet, som er folkekirkens eksisterende tilbud om en fortrolig samtale med en præst på internettet.

Folkekirken vil også stadig udføre kirkelige handlinger, dvs. dåb, vielser og begravelser. Men det kan blive under andre former end normalt. Det vil ikke ske i forbindelse med gudstjenester, og der vil som udgangspunkt ikke være offentlig adgang. Antallet af deltagere må afpasses efter forholdene og må under alle omstændigheder ikke overstige 100 deltagere.

Sognepræst Karen Møldrup Rasmussen og Anette Alnor kan kontaktes hvis der opstår spørgsmål vedrørende kirkelige handlinger.

Karen Møldrup Rasmussen på tlf. 23 32 62 69
Kirkegårdskontoret, tlf. 20 10 31 91