25-Marts-2020

Nybøl Menighedsråds forpligtelser varetages nu af Sottrup Menighedsråd

Sottrup Menighedsråd har fået Kirkeministeriets godkendelse til at varetage administrationen af Nybøl sogns forpligtigelser efter at samtlige menighedsrådsmedlemmer i Nybøl menighedsråd er trådt tilbage.

Sottrup Menighedsråd varetager således fra 25. marts 2020 administrationen af Nybøl sogn.

23-Marts-2020

Kirken i en krisetid - info om konfirmationer m.m.

Kære alle.

Det er en meget speciel tid, vi alle står i, og for kirken er den også meget anderledes. Gudstjenesterne er aflyst til og med den 13. april 2020. Kirkelige handlinger afvikles kun i meget begrænset omfang med strenge restriktioner om, hvor mange der må deltage, og som det blev klart i går den 17. marts og i dag, så kan tingene ændre sig fra dag til dag.

Angående konfirmationerne den 8. maj og den 10. maj, så er der i dag udsendt besked om, at alle konfirmationer udskydes til efter pinse.

De nye konfirmations datoer bliver således:

Den 6. juni kl. 11.00 i Sottrup

Den 7. juni kl. 9.30 i Nybøl

Den 7. juni kl. 11.00 i Sottrup

De ændrede datoer er mailet til de involverede parter. Jeg ved, det er en ulykkelig situation for mange, men for nuværende er der ikke andet at gøre.

Her og nu vil jeg gerne opfordre alle til at tage vare på sig selv og hinanden.

Jeg regner med, at jeg på kirkens facebook-side kan lægge lidt forskelligt op, så vi kan mødes uden at mødes, og give et par links til, hvor man kan finde andagter og gudstjenester.

Jeg står stadig til rådighed for en samtale, så har man behov for det, så ring gerne på 23 32 62 69.

De bedste hilsner i en svær tid.

Karen Møldrup Rasmussen

Sognepræst i Nybøl og Sottrup Kirker

18-Marts-2020

Vedligeholdelse af kirkegården

Som følge af coronatiltag blev alle kirkens medarbejdere sendt hjem d. 13 marts. Regeringen ændrede den 23. marts 2020 retningslinjerne for offentligt ansatte hvis opgaver foregår udendørs og ikke indebærer nævneværdig menneskelig kontakt.

Det betyder, at de af folkekirkens ansatte, som arbejder udendørs, kan arbejde normalt, under forudsætning af at opgaverne løses uden nævneværdig menneskelig kontakt og at sundhedsmyndighederne øvrige retningslinjer følges.

Betyder at arbejdet på kirkegårdene med at fjerne gran og plante forårsblomster er i gang igen, men vi beder om forståelse for at serviceniveauet i år ikke er som det plejer at være.

For besøgende på kirkegårdene

· Hold afstand til andre og kontakt ikke kirkegårdens ansatte

· Overhold de Sundhedsstyrelsens råd og vejledninger

TAK FORDI I VISER HENSYN

12-Marts-2020

Folkekirkens Coronatiltag

Regeringen har besluttet, at alle offentlige institutioners indendørs aktiviteter indstilles med øjeblikkelig virkning. Som følge heraf er alle gudstjenester derfor aflyst, indtil videre i de kommende 3 uger (arrangementer til og med den 13/4 2020). Det samme gælder menighedsråds aktiviteter i sognegårde og lignende offentlige arrangementer, hvor menighedsrådet er vært. Konfirmandforberedelsen aflyses i de næste to uger, da skolerne er lukket. Børnekoret er aflyst.

Alle kirkens medarbejdere er sendt hjem frem til og med den 24. marts 2020.

Grundet den aktuelle corona situation, er status på kirkegården, at grandækning ikke er fjernet i Sottrup, forårsblomster er ikke plantet og kan ikke forventes plantet til påske.

Der er mulighed for forkyndelse af evangelium, håb og trøst til landets borgere i en krisetid. Alle folkekirkens sognepræster, sygehuspræster og andre præster vil fortsat være tilgængelige for mennesker, der har brug for det. Vi har desuden tilknyttet ekstra præster til Sjælesorg på nettet, som er folkekirkens eksisterende tilbud om en fortrolig samtale med en præst på internettet.

Folkekirken vil også stadig udføre kirkelige handlinger, dvs. dåb, vielser og begravelser. Men det kan blive under andre former end normalt. Det vil ikke ske i forbindelse med gudstjenester, og der vil som udgangspunkt ikke være offentlig adgang. Antallet af deltagere må afpasses efter forholdene og må under alle omstændigheder ikke overstige 100 deltagere.

Sognepræst Karen Møldrup Rasmussen og Anette Alnor kan kontaktes hvis der opstår spørgsmål vedrørende kirkelige handlinger.

Karen Møldrup Rasmussen på tlf. 23 32 62 69
Kirkegårdskontoret, tlf. 20 10 31 91