Hvem blev medlemmer i det nye menighedsråd.

Det nye menighedråd har i november konstitueret sig på følgende måde:

Formand og sekretær: Ruth Hansen, Bispevænget 2, Nybøl

Næstformand: René Asmussen, Lærkevej 8, Nybøl

Kontaktperson: Brian Schmidt Valentin, Tingvej 9, Nybøl

Kirkeværge og Webmaster: Gudmund Horst Christian Jacobs, Bispevænget 2, Nybøl

Kasserer: Troels Lystrup, Bispevænget 60, Nybøl

Menighedsrådet har haft et godt og konstruktivt møde i starten af januar og glæder sig til at komme i gang med opgaverne.

Information om parkeringsforhold ved kirken:

Menighedsrådet har modtaget meddelelse fra Sønderborg kommune vedrørende udgravning til ledningsomlægning. 

Arbejdet påbegyndes i uge 4 og på kirkens parkeringsplads vil der blive arbejdet i uge 5 - 6.

Området vil være afspærret med byggepladshegn for uvedkommende adgang.

Menighedsrådsmøder

Onsdag d. 23.februar   kl. 19:00

Torsdag d. 30. marts    kl.  19:00

Møderne er offentlige og foregår i menighedshuset, Amtsvejen 40

Sogneeftermiddage i sommersæsonen.


Så er det igen tid til at afholde sogneeftermiddagen, I år ligger arrangementerne på den 2. onsdag i måneden. her mødes vi til kaffe og kage kl. 14:00 i menighedshuset på Amtsvejen 40. det er gratis og der er ingen tilmelding, så man møder bare op. Alle er velkomne.