Sådan vil det nye graverkontor se ud.

Formanden informerer.

Nyt fra menighedsrådet.

 

Nyt fra menighedsrådet.

Alle i Nybøl ønskes et rigtig godt nytår 2018. 

Ombygning af kapel og redskabsrum har været en del år undervejs. Et par dage inden jul afholdtes licitation og i uge 1 2018 afholdes det første byggemøde, hvor bygherre, arkitekt og håndværkere planlægger opstart af det forestående arbejde.

I det nuværende kapel indrettes kontor, spiseplads, garderobe mv til kirkegårdspersonalet. Det nuværende toilet og det lille depotrum på ”bagsiden” af kapellet sløjfes og indgår i ombygningen. Efter ombygningen opfylder indretningen arbejdstilsynets krav til indretning af arbejdspladsen.

Der indrettes handicaptoilet i en del af det tidligere graverkontor, ligesom der sker en mindre udvidelse af redskabsrummet.

Der er indsat et billede af det fremtidige graverkontor. Hvis du gerne vil se skitser af indretningen mv, så gå ind på vor hjemmeside www.nyboel-kirke.dk

Vi håber, at det hele er færdigt ultimo april 2018. 

 

Med venlig hilsen

Ruth Hansen

menighedsrådsformand