07-06-2017

HILSEN FRA DE TO SOGNEPRÆSTER

 

Pr. 1. november 2016 blev Sottrup og Nybøl sogne slået sammen til et pastorat. Det blev samtidig besluttet, at de to sogne skulle tildeles 25 % ekstra præstehjælp udefra.

Vi er så heldige, at det er sognepræst Mette Carlsen, der er blevet ansat i Egernsund, der skal bruge 25% af sin ansættelse i pastoratet.

Det betyder, at Mette er med til undervisningen af pastoratets store hold konfirmander, ca. 50 elever, fra Sottrup og Nybøl. Hun indgår i gudstjenestelisten og prædiker fast en gang om måneden. Derudover er hun behjælpelig med de kirkelige handlinger.

Vi ser frem til er rigtig godt samarbejde med Mette Carlsen, som jo allerede kender pastoratet.

Sognepræst Vibeke Fosgerau Von Oldenburg og Mette Carlsen