Gudstjenester og arrangementer

Menighedsrådsvalg 2020

Den 16/9 2020 kl. 19  var der valg til menighedsrådet i Nybøl Menighedshus

På valgforsamlingen blev følgende valgt til menighedsrådet:

Anne Marie Otzen

Menighedsrådet skal bestå af 6 medlemmer og menighedsrådet er derfor ikke fuldtalligt. Der indkaldes derfor til en ekstraordinær valgforsamling den 6. oktober 2020 kl. 19 i menighedshuset.

Der er efter afholdelsen af menighedsrådsvalget mulighed for at indgive en kandidatliste som vil udløse et afstemningsvalg. Kandidatlisten skal være indgivet senest 4 uger efter valgforsamlingen dvs. senest den 14. oktober 2020, kl. 23.59.

Der skal vælges 6 medlemmer til menighedsrådet og kandidatlisten skal være underskrevet af 6 stillere. Menighedsrådsmedlemmernes funktionsperiode er 4 år og begynder den 29. november 2020. Kandidatlisten kan afleveres hos menighedsrådets valgbestyrelse som består af:

Jens Falck Sørensen, Lindevej 13, Vester Sottrup
Hans Hansen Duus, Højlund 62, Vester Sottrup
Mogens Knudsen, Højlund 120, Vester Sottrup

Kandidatlisten, som skal være udarbejdet på en af kirkeministeriet godkendt formular, kan rekvireres hos et medlem af valgbestyrelsen eller på www.km.dk

Noter datoen for den ekstrordinære valgforsamling allerede nu og mød op på, valgforsamling den 6. oktober 2020 kl. 19 i Nybøl Menighedshus så der kan vælges medlemmer til de resterende 5 pladser i menighedsrådet.

 

 

Konfirmation 2021

Så er det tid til konfirmandindskrivning. Se mere under nyheder.

 Kirkekontoret

Sognepræst Karen Møldrup Rasmussen og kordegn Susanne Elefsen, er behjælpelig med papirarbejdet i forbindelse med dåb og bryllup, hvis der mangler en dåbsattest, man ønsker navneændring eller hvis andre papirer skal ordnes. Se mere under kontakt.