Gudstjenester og arrangementer

Menighedsrådsvalg 2020

Den 6/10 2020 kl. 19  var der ekstraordinært valg til menighedsrådet i Nybøl Menighedshus

Efter afholdelse af valgforsamlingen den 6. oktober 2020 er følgende valgt til menighedsrådet:

Anne Marie Otzen
Hannelore Nissen-Berdiin
Kristian Hovmand Lang
Solvejg Jessen

Menighedsrådet skal bestå af 6 medlemmer og man afventer derfor biskoppens stillingtagen til valgresultatet.

 

Konfirmation 2021

Så er det tid til konfirmandindskrivning. Se mere under nyheder.

 Kirkekontoret

Sognepræst Karen Møldrup Rasmussen og kordegn Susanne Elefsen, er behjælpelig med papirarbejdet i forbindelse med dåb og bryllup, hvis der mangler en dåbsattest, man ønsker navneændring eller hvis andre papirer skal ordnes. Se mere under kontakt.